Έπαθλα - Βραβεία

Εταιρικά, Αθλητικά, Σχολικά έπαθλα και βραβεία που δεν περιορίζονται σε είδη αθλητικής επίδοσης. 

Βραβεία όπως πλακέτες και plexiglass είναι ιδανικά τιμής ένεκεν για κοπές πίτας και ευχαριστήρια αναμνηστικά.