Λάβαρα Πόλεως με εικόνα Αγίου

Banner with an icon of a Saint

Choose the icon of the Saint that you desire!

 
20.97
(26.00 inc tax)
+

The banner has the icon of a Saint, a plastic pole and cord on top and golden fringe at the bottom.