Ασφάλεια συναλλαγών

Η εταιρεία μας δεν σας ζητά προσωπικά δεδομένα πέρα από τα απαραίτητα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολογίου) για να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα γίνονται μέσω του secure server της EUROBANK. Η εταιρεία μας δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.coconis.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.