Σημαίες 1453 - 1822

3.31 (4.10 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)
4.19 (5.20 με Φ.Π.Α.)