Οδηγίες Τοποθέτησης Ιστών Fiberglass


Ο υαλοβάμβακας (fiberglass) είναι υλικό με μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες. Γι'αυτό και προτιμάται υπέρ του αλουμινίου σε ιστούς ύψους άνω των 6 μέτρων. Λόγω του μεγάλου ύψους των ιστών, πριν αποφασίσει κανείς για την εγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει προβλέψει για τον τρόπο αντικατάστασης των σημαιών. Οι επιλογές που προσφέρουμε είναι ο εξής:

ΙΣΤΟΙ FIBERGLASS ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟΙ:

Οι ανακλινόμενοι ιστοί φέρουν βάση σιδερένια στήριξης που σταθεροποιείται στο έδαφος και επιτρέπει την ανάκλισή τους. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη αντικατάσταση της σημαίας στην κορυφή του ιστού.
Οδηγίες εγκατάστασης του μηχανισμού ανάκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι ανακλινόμενοι ιστοί θέλουν συχνή επίβλεψη μετά την εγκατάστασή τους. Κάθε μερικούς μήνες πρέπει να επιβεβαιώνεται πως τα μπουλόνια στο έδαφος παραμένουν βιδωμένα σφιχτά. Χαλαρωμένες βίδες επιτρέπουν στον ιστό να 'παιζει', με αποτέλεσμα να αυξάνται η πιθανότητα φθοράς.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΠΡΑΤΣΟ:

Οι ανακλινόμενοι ιστοί, αντί για ημισφαιρικό τελείωμα διατίθενται και με περιστρεφόμενο μπράτσο. Αυτό εξασφαλίζει την μόνιμη μέγιστη προβολή της σημαίας, ανεξάρτητα από την ένταση του ανέμου. Οδηγίες εφαρμογής του μηχανισμού περιστροφής μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΙΣΤΟΙ FIBERGLASS ΧΩΝΕΥΤΟΙ:

Οι "χωνευτοί" ιστοί τοποθετούνται σε υποδοχή από σωλήνα, χτισμένη στο έδαφος. Περιλαμβάνουν εξωτερικό μηχανισμό ανάρτησης για εύκολη αντικατάσταση της σημαίας. Οι ιστοί έχουν διάμετρο βάσης ιστού 10 εκ. και διάμετρο κορυφής ιστού 5 εκ. Οδηγίες εγκατάστασης του ιστού μπορείτε να βρείτε εδώ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:

Οι "χωνευτοί" ιστοί εκτός από εξωτερικό μηχανισμό ανάρτησης διατίθενται και με εσωτερικό μηχανισμό. Αυτό διασφαλίζει ότι μόνο ο κάτοχος του κλειδιού (μανιβέλας) μπορεί να προβεί σε υποστολή ή ανάρτηση της σημαίας. Για την εγκατάσταση τέτοιων μηχανισμών παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, καθώς αποτελούν ειδική κατασκευή.